Yazar/Şair

Sultan Veled

Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled (24 Nisan 1226, Karaman – 11 Kasım 1312, Konya), Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu, Mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piri. Annesi Semerkandlı Şerafeddin Lala’nın kızı Gevher Hatun Harzem hanedanından olduğundan, Sultan Veled diye anıldığı rivayet edilmektedir. Sultan Veled, Mevlâna’nın en çok sevdiği talebelerinden Selâhaddîn Zerkûb’un kızı, Fâtıma Hâtun ile evlenmiştir. Bu hanımından Ulu Arif Çelebi, Âbide Mutahhara Hatun ve Saraf Arife Hatun dünyaya gelmiştir. Sultan Veled, […]