Yazar/Şair

Şah Hatayî

I. İsmail veya Şah İsmail, tam unvanıyla Ebu’l-Muzaffer Bahadır el-Hüseynî) (d. 17 Temmuz 1487, Erdebil – 24 Mayıs 1524 Erdebil), Safevî Tarikatı’nın lideri ve Safevi Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı. Kurduğu devlette Azerbaycan Türkçesi saray ve ordu dili olarak, Farsça bürokrasi dili olarak kullanılmıştır. Şah İsmail, Hatayî mahlasıyla şiirler yazdı. Sanatçı kişiliği çok zor koşullar altında geçen çocukluğu sırasında oluştu. Aruz ve heceyle yazdığı şiirler Azerbaycan yazınının Nesimi ve […]