Yazar/Şair

Ömer Seyfettin

Ömer Seyfettin, (d. 11 Mart 1884; Gönen, Balıkesir – ö. 6 Mart 1920, İstanbul), Türk yazar, asker ve öğretmen. Türk yazınının önde gelen öykü yazarlarındandır. Türkiye kısa öykücülüğünün kurucu ismidir. Ayrıca yazında Türkçülük akımının kurucularından olup, Türkçede sadeleşmenin savunucusudur. Romanları Ashâb-ı Kehfimiz (1918) Efruz Bey (1919) Yalnız Efe (1919) Risale Yarınki Turan Devleti Öyküleri Acaba Ne İdi? Acıklı Bir Hikâye Aleko And Kaşağı Aşk Dalgası Aşk ve […]

Yazar/Şair

Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek, (d. 11 Mart 1891, İstanbul – ö. 18 Ekim 1949, Ankara) Türk şair, öğretmen, diplomat ve bürokrat. Hecenin beş şairinden biridir. Türk denizciliğini şiire sokan şair olarak bilinir. Türk-Macar dostluğunun gelişmesinde, Gül Baba Türbesi’nin yeniden ziyaretgâh ve müze haline getirilmesinde büyük hizmetleri geçmiş olan bir diplomattır. İşçi meselelerine ciddi olarak yaklaşan ve çözüm yolları için kurumlaşma yollarını açan ilk bürokratlardandır. Eserleri Miras (1927) Varidat-ı Süleyman (Çedikçi Süleyman […]

Yazar/Şair

Fazıl Ahmet Aykaç

Fazıl Ahmet Aykaç (d. 1884, İstanbul) – (ö. 5 Aralık 1967) Türk şair, öğretmen, milletvekili. 1908 yılından itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde türlü konularda makale­ler, mizahî yazılar yazdı. Tanin gazetesinde yayınladığı mizahî şiirleri bulunmaktadır. TBMM III. Dönem (Ara Seçim), IV., V., VI. ve VII. Dönem Elazığ (Elaziz), VIII. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği yapmıştır Eserleri Dîvançe-i Fâzıl (1913, şiirler), Harman Sonu (1919, şiirler), Kırpıntı (1924), […]

Yazar/Şair

İbrahim Alaettin Gövsa

İbrahim Alaettin Gövsa (d. 1889, İstanbul – ö. 29 Ekim 1949, Ankara), Türk yazar, şair, eğitimci, mizahçı ve siyasetçi. Türk çocuk edebiyatının öncülerindendir. 1911’de yayımladığı Çocuk Şiirleri adlı kitabı, Türk edebiyatının ilk çocuk şiiri kitaplarındandır. Ünlü bir eğitimci olan Gövsa, Türkiye’de psikoloji ve pedagoji çalışmalarının henüz çok yeni olduğu bir dönemde konularda eserler vermiştir. Asıl kalıcı hizmetler yaptığı saha biyografi ve ansiklopedi alanlarıdır. “Meşhur Adamlar […]

Yazar/Şair

Halit Fahri Ozansoy

Halit Fahri Ozansoy (12 Temmuz 1891, İstanbul – 23 Şubat 1971, İstanbul), Türk şair, gazeteci, oyun yazarı, öğretmen Beş Hececilerden biridir. 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Ozansoy, başta şiir olmak üzere tiyatro ve roman türlerinde pek çok eser vermiş bir edebiyat ve kültür adamıdır. Süleyman Nazif, Ali Faik Ozansoy ve Ali Hilmi Bey’in yeğeni, Mehmed Fahri Paşa’nın oğlu ve Munis Faik Ozansoy‘un kuzenidir. Eserleri Şiir […]

Yazar/Şair

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885, İstanbul – 10 Haziran 1966, İstanbul), Türk yazar, öğretmen, milletvekili ve diplomat. Samipaşazade Sezai‘nin yeğenidir. Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilk yıllarında TBMM’de yaptığı coşkulu konuşmaları nedeniyle “Millî Hatip” ve “Cumhuriyet Hatibi” olarak tanınan bir siyaset adamı ve yazardır. Ayrıca İstiklâl Marşı’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okuyan ilk kişidir. Tanrıöver, Önce Fecr-i Âti Hareketi içinde, daha sonra Millî Edebiyat toplulukları içinde yer aldı. Zamanla siyasi kimliği, şair […]

Yazar/Şair

Refik Halit Karay

Refik Halit Karay (15 Mart 1888, İstanbul – 18 Temmuz 1965, İstanbul), Türk yazar, gazeteci, öğretmen. Maliye Nezaretinde memur olarak çalıştı. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra gazetecilik ile uğraşmaya başladı; Tercümân-ı Hakikat gazetesinde mütercimlik ve muhabirlik yaptı. Yazıları yüzünden ilk önce Sinop’a daha sonra Çorum, Ankara ve Bilecik’e sürgün olarak gönderildi. İstanbul’a dönünce bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) Genel […]

Yazar/Şair

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret (24 Aralık 1867 – 19 Ağustos 1915), Türk şair, öğretmen, yayıncı. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde yetişti. Servet-i Fünûn topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, devrimci ve idealist düşünceleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi. Türk yazınının Batılılaşmasında büyük pay sahibidir. Aksaray’daki Mahmudiye Valide Rüştiyesi’nde öğrenimine başlayan Tevfik Fikret, çok dindar bir ortamda yetişmekteydi. Okulu, 93 Harbi yenilgisinden sonra Rumeli’den İstanbul’a gelen göçmenlere tahsis edilince öğrenimine Galatasaray Sultanisi’nde devam etti. Bu yeni okula girişi hayatında bir dönüm […]