Yazar/Şair

Recaizade Mahmud Ekrem

Recaizade Mahmud Ekrem (d. 1 Mart 1847, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu – ö. 31 Ocak 1914, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu), Türk şair, yazar ve nazır (bakan). 19. yüzyıl Osmanlı dönemi Türk yazınının önde gelen isimlerindendir. Ercüment Ekrem Talu‘nun babasıdır. Eserleri Manzume Nağme-i Seher (1871) Yadigâr-ı Şebâb (1873) Zemzeme (3 cilt, 1883-1885) Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888) Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893) Talim-i Edebiyat (1897) Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910) Nefrin (1914) Takdir-i Elhan (1886) Takrizat (1896) Biyografi Kudemadan Birkaç Şair (1888) […]