Yazar/Şair

Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca (d. 1208, Hortu – ö. 1284, Akşehir), Anadolu Selçukluları döneminde Hortu ile Akşehir ve çevresinde yaşayan efsanevi kişi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi karışıklıklar içerisinde olduğu zaman diliminde yaşayan Nasreddin Hoca’nın döneminde Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi isimlerin etkisiyle tasavvufi düşünce ve tarikatların etkinliği artmaya başlamıştır. Bu ortamda Mecmûâ-i Maârif‘e göre 1237 ya da 1238 yılında ardında köy imamlığı yapması için Mehmed adında birisini […]