Yazar/Şair

Şah Hatayî

I. İsmail veya Şah İsmail, tam unvanıyla Ebu’l-Muzaffer Bahadır el-Hüseynî) (d. 17 Temmuz 1487, Erdebil – 24 Mayıs 1524 Erdebil), Safevî Tarikatı’nın lideri ve Safevi Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı. Kurduğu devlette Azerbaycan Türkçesi saray ve ordu dili olarak, Farsça bürokrasi dili olarak kullanılmıştır. Şah İsmail, Hatayî mahlasıyla şiirler yazdı. Sanatçı kişiliği çok zor koşullar altında geçen çocukluğu sırasında oluştu. Aruz ve heceyle yazdığı şiirler Azerbaycan yazınının Nesimi ve […]

Yazar/Şair

Yavuz Sultan Selim

I. Selim, bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim (10 Ekim 1470 – 21/22 Eylül 1520, 9. Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim’ul-Harameyn’uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine’nin Hizmetkârı) unvanına sahiptir. Babası II. Bayezid, annesi Gül-Bahar Hatun, eşi Ayşe Hafsa Sultan (Giray)’dır. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2‘si Avrupa’da, 1.905.000 km2‘si Asya’da, 2.905.000 km²’si Afrika’da olmak üzere […]

Yazar/Şair

Muhibbi

I. Süleyman (6 Kasım 1494, Trabzon – 7 Eylül 1566, Zigetvar), Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520’den 1566’daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve 13 kez sefere çıkan I. Süleyman, saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde geçirmiştir. Sultan Süleyman böylece imparatorluğun hem en uzun süre görev yapan […]

Yazar/Şair

Avnî (Fatih Sultan Mehmed)

II. Mehmed (bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed kısaca Fâtih, mahlâsı: Avnî; 30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481), Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul’u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’na son verdi ve bu olay birçok […]