Yazar/Şair

Evliya Çelebi

Evliyâ Çelebi (d. 25 Mart 1611, İstanbul – ö. 1682), 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir. Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamıştır. Çok iyi bir öğrenim görmüştür. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi’ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderûn’a devam etti. Enderûn’da sarf (dil bilgisi), nahiv […]