Yazar/Şair

Orhan Seyfi Orhon

Orhan Seyfi Orhon (d. 23 Ekim 1890, İstanbul – ö. 22 Ağustos 1972, İstanbul), Türk şair, gazeteci, yazar, yayımcı, siyaset adamı. Türk edebiyatı tarihine Beş Hececiler olarak geçmiş edebi topluluğun şairlerinden birisidir. Yirmiden fazla şiiri değişik bestekarlar tarafından bestelenmiştir. Başta Akbaba mizah dergisi ve Çınaraltı fikir ve sanat dergisi olmak üzere pek çok dergi çıkarmış ve adı Çınaraltı dergisi ile özdeşleşmiş bir yayımcıdır. TBMM’De 8. dönem Zonguldak ve 13. dönem İstanbul milletvekili olarak yer […]

Yazar/Şair

Ruşen Eşref Ünaydın

Ruşen Eşref Ünaydın (1892, İstanbul – 21 Eylül 1959, İstanbul), Türk gazeteci, yazar, milletvekili, öğretmen ve diplomat. Galatasaray Sultanisi’ni ve Darülfünûn Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Askeri Baytar Âlisi’nde, Darülmuallimini Âli’de, Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı. Yazarlık hayatına 1914 yılında mütercimlikle başladı. 1918 yılında Yeni Gün muhabiri olarak Kafkasya’ya, Tasvir-î Efkâr muhabiri olarak Sivas’a gitti. Servet-î Fünûn, Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu ve Yeni Mecmua’da yayımladığı mülâkat, mensur şiir ve hatıra türünde yazılarıyla tanındı. Dergi ve gazetelerde mülâkat ve gezi türünde yazıları yayımlandı. 1920 yılında TBMM Hükûmeti’nin çağrısı üzerine İnebolu yoluyla Ankara’ya […]

Yazar/Şair

Ahmet Samim

Ahmet Samim (d. 1884, Prizren – 1910, İstanbul), Türk gazeteci, yazar. Osmanlı, Hilâl, Cidâl, İtilâf, Seda-i Millet gazetelerinde çalıştı, başyazarlık yaptı. Fecr-i Aticiler içerisinde gazeteciliği meslek edinen tek kişiydi. İttihat ve Terakki muhalifiydi, İstanbul’da meçhul bir katilin kurşunuyla hayatına son verildi.

Yazar/Şair

Ercüment Ekrem Talû

Ercüment Ekrem Talû, (d. 1886, İstanbul – ö. 16 Aralık 1956), Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. Talû, ömür boyu devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış ve birçok gazete ve dergide fıkra, sohbet, makale, hikâye, roman, hatıra ve şiirler yayınlamış, bir dönemin çok okunan yazarları arasına girmiş bir yazar ve mizah ustasıdır. Tanzimat döneminin ünlü şairi Recaizade Mahmut Ekrem’in oğludur. Çevirmen Esin Talu Çelikkan ile ilk Türk […]

Yazar/Şair

Halit Fahri Ozansoy

Halit Fahri Ozansoy (12 Temmuz 1891, İstanbul – 23 Şubat 1971, İstanbul), Türk şair, gazeteci, oyun yazarı, öğretmen Beş Hececilerden biridir. 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Ozansoy, başta şiir olmak üzere tiyatro ve roman türlerinde pek çok eser vermiş bir edebiyat ve kültür adamıdır. Süleyman Nazif, Ali Faik Ozansoy ve Ali Hilmi Bey’in yeğeni, Mehmed Fahri Paşa’nın oğlu ve Munis Faik Ozansoy‘un kuzenidir. Eserleri Şiir […]

Yazar/Şair

Refik Halit Karay

Refik Halit Karay (15 Mart 1888, İstanbul – 18 Temmuz 1965, İstanbul), Türk yazar, gazeteci, öğretmen. Maliye Nezaretinde memur olarak çalıştı. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra gazetecilik ile uğraşmaya başladı; Tercümân-ı Hakikat gazetesinde mütercimlik ve muhabirlik yaptı. Yazıları yüzünden ilk önce Sinop’a daha sonra Çorum, Ankara ve Bilecik’e sürgün olarak gönderildi. İstanbul’a dönünce bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) Genel […]

Yazar/Şair

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (27 Mart 1889, Kahire – 13 Aralık 1974, Ankara), Türk yazar ve diplomat. Roman, öykü ve makaleleri ile Türk toplumunun Tanzimat’tan bu yana geçirdiği değişiklikleri anlatmış bir yazardır. Asıl ününü romanları ile sağlayan yazarın en ünlü romanları Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban‘dır. Edebiyat yaşamının başında Fecr-i Ati edebiyat topluluğunun kurucu üyeleri arasında yer almış; daha sonra bireyci düşüncelerden uzaklaşarak […]

Yazar/Şair

Ali Suavi

Ali Suavi (d. 8 Aralık 1839, İstanbul – ö. 20 Mayıs 1878, İstanbul) Osmanlı düşünürü ve yazarıdır. II. Abdülhamit’e karşı düzenlediği başarısız darbe girişimi ile bilinen bir tarihî kişiliktir. Bu olaydan ötürü kendisine “Sarıklı İhtilalci” denilmiştir. Osmanlı Devleti’nin siyasi ve sosyal sıkıntılarına çözüm bulmak için kafa yormuş, İslam’ı referans olarak almış ve Türkçü, Turancı görüşler öne sürmüş bir kişiydi. Sultan Abdülaziz döneminde Genç Osmanlılar ile birlikte Paris ve Londra’da bulundu; hükûmet aleyhine yazılar yazdı; gazete […]

Yazar/Şair

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Rahmi Gürpınar (17 Ağustos 1864, İstanbul – 8 Mart 1944, İstanbul), Türk gazeteci, yazar, çevirmen ve milletvekili. 1887’de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başlayan Hüseyin Rahmi, ardından İkdam ve Sabah gazetelerinde çevirmen ve yazar olarak çalıştı. II. Meşrutiyet döneminde 37 sayı süren Boşboğaz ve Güllâbi adlı bir gazete çıkardı. İbrahim Hilmi Bey ile birlikte çıkardığı Millet gazetesi de uzun ömürlü olmadı. Bundan sonra çalışmalarını İkdam, Söz, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine neşretti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 5. ve 6. dönemlerde Kütahya milletvekili olan […]

Yazar/Şair

Hüseyin Cahit Yalçın

Hüseyin Cahit Yalçın, “Hüseyin Cahit” (7 Aralık 1875, Balıkesir – 18 Ekim 1957, İstanbul), Türk gazeteci, yazar, çevirmen, milletvekili. Yazı hayatına Servet-i Fünun döneminde edebiyatçı olarak başlamış, II. Meşrutiyet, Atatürk, İsmet İnönü dönemlerinde her daim sert kalemiyle yazdığı polemik ve eleştirilerle ve aynı zamanda da kültürün yaygınlaşmasına destekleriyle akıllarda kalmış, gazeteci, yazar ve milletvekilidir. V. Dönem (Ara Seçim),VI. Dönem Çankırı, VII., VIII. Dönem İstanbul ve IX. Dönem […]