Yazar/Şair

Ali Faik Ozansoy

Ali Faik Ozansoy (10 Mart 1876, Diyarbakır – 1 Ekim 1950, Ankara), Türk bürokrat, eğitimci ve şair. Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti dönemi Türk edebiyatının önemli şairlerinden birisidir. Şiirleri Türk sanat müziği şarkılarına güfte olmuştur. Osmanlı Devleti’nde çeşitli yerlerde kaymakamlık ve mutasarrıflıklarda bulunmuş bir bürokrattır. Şair Süleyman Nazif’in kardeşi, şair Munis Faik Ozansoy‘un babasıdır. Eserleri Şiir Fani Teselliler (1908) Temasil (1912) Elhan-ı Vatan (1915) Piyes […]