Yazar/Şair

Ruşen Eşref Ünaydın

Ruşen Eşref Ünaydın (1892, İstanbul – 21 Eylül 1959, İstanbul), Türk gazeteci, yazar, milletvekili, öğretmen ve diplomat. Galatasaray Sultanisi’ni ve Darülfünûn Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Askeri Baytar Âlisi’nde, Darülmuallimini Âli’de, Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı. Yazarlık hayatına 1914 yılında mütercimlikle başladı. 1918 yılında Yeni Gün muhabiri olarak Kafkasya’ya, Tasvir-î Efkâr muhabiri olarak Sivas’a gitti. Servet-î Fünûn, Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu ve Yeni Mecmua’da yayımladığı mülâkat, mensur şiir ve hatıra türünde yazılarıyla tanındı. Dergi ve gazetelerde mülâkat ve gezi türünde yazıları yayımlandı. 1920 yılında TBMM Hükûmeti’nin çağrısı üzerine İnebolu yoluyla Ankara’ya […]

Yazar/Şair

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Müftüoğlu (3 Haziran 1870, İstanbul – 19 Mayıs 1927), Türk yazar ve diplomat. Diplomat olarak görev yaparken bir yandan da yazınla uğraşmış olan Ahmet Hikmet Bey, başlangıçta Servet-î Fünun Topluluğu içinde yer almış, daha sonra bu toplulukla bağlarını kopararak Türkçülük akımını benimsemiş bir yazardır. Öykülerini topladığı “Çağlayanlar” adlı kitabı, uyandırdığı milliyetçilik duyguları ile milli yazında önemli yere sahiptir. Eğitimine Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’nde […]

Yazar/Şair

Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı (2 Aralık 1884, Üsküp – 1 Kasım 1958, İstanbul), Türk şair, yazar, siyasetçi, diplomat. Doğum adı Ahmed Agâh’tır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Şiirleri Divan yazını ile çağdaş şiir arasında köprülük görevi üstlenmiştir. Türk edebiyat tarihi içinde Dört Aruzcular’dan biri olarak kabul edilir (diğerleri Tevfik Fikret, Mehmet Âkif Ersoy ve Ahmet Haşim‘dir). Sağlığında Türk edebiyatının baş aktörleri arasında kabul edilmiş ancak hiç kitap yayımlamamış […]

Yazar/Şair

Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek, (d. 11 Mart 1891, İstanbul – ö. 18 Ekim 1949, Ankara) Türk şair, öğretmen, diplomat ve bürokrat. Hecenin beş şairinden biridir. Türk denizciliğini şiire sokan şair olarak bilinir. Türk-Macar dostluğunun gelişmesinde, Gül Baba Türbesi’nin yeniden ziyaretgâh ve müze haline getirilmesinde büyük hizmetleri geçmiş olan bir diplomattır. İşçi meselelerine ciddi olarak yaklaşan ve çözüm yolları için kurumlaşma yollarını açan ilk bürokratlardandır. Eserleri Miras (1927) Varidat-ı Süleyman (Çedikçi Süleyman […]

Yazar/Şair

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885, İstanbul – 10 Haziran 1966, İstanbul), Türk yazar, öğretmen, milletvekili ve diplomat. Samipaşazade Sezai‘nin yeğenidir. Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilk yıllarında TBMM’de yaptığı coşkulu konuşmaları nedeniyle “Millî Hatip” ve “Cumhuriyet Hatibi” olarak tanınan bir siyaset adamı ve yazardır. Ayrıca İstiklâl Marşı’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okuyan ilk kişidir. Tanrıöver, Önce Fecr-i Âti Hareketi içinde, daha sonra Millî Edebiyat toplulukları içinde yer aldı. Zamanla siyasi kimliği, şair […]

Yazar/Şair

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (27 Mart 1889, Kahire – 13 Aralık 1974, Ankara), Türk yazar ve diplomat. Roman, öykü ve makaleleri ile Türk toplumunun Tanzimat’tan bu yana geçirdiği değişiklikleri anlatmış bir yazardır. Asıl ününü romanları ile sağlayan yazarın en ünlü romanları Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban‘dır. Edebiyat yaşamının başında Fecr-i Ati edebiyat topluluğunun kurucu üyeleri arasında yer almış; daha sonra bireyci düşüncelerden uzaklaşarak […]