Yazar/Şair

Mehmet Fuat Köprülü

Mehmet Fuad Köprülü (4 Aralık 1890 – 28 Haziran 1966), Türk ordinaryüs profesör tarihçi, Türkolog, Dışişleri Bakanlığı yapmış siyasetçi ve edebiyat araştırmacısı Türk bilim insanı. Eserleri Türk Tarihinin Ana Hatları (1931) Erzurumlu Emrah (1929) Edebiyat Araştırmaları (1966) Ali Şir Nevai (1941) Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri (1981, ölümünden sonra) Demokrasi Yolunda (1964) Les Origines de L’Empire Ottoman (Paris, 1935) Fuzuli Hayatı ve Eserleri (1924) Türk Tarih-i Dinisi (1925) Malumat-ı Edebiyye (1915) Türk Dilinin […]

Yazar/Şair

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869, Mustafapaşa – 31 Aralık 1949, İstanbul), Türk şair, filozof ve devlet adamı. Hece vezninde yazdığı şiirlerle tanınan Rıza Tevfik Bölükbaşı, felsefeye merakı nedeniyle Feylesof Rıza olarak anılırdı. Tıp eğitimi gören Rıza Tevfik, Osmanlı döneminde milletvekilliği, Millî Eğitim Bakanlığı da yapan çok yönlü bir kişilikti. Politikadaki tutarsızlıkları ve ateşli kişilik yapısı nedeniyle olaylarla dolu bir ömür sürdü. Sevr Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı […]