Genel

Arap-Fars Abecesi

Arap abecesi, 7. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren Emevi ve Abbasi imparatorlukları aracılığıyla Orta Doğu merkezli geniş bir alana yayılma olanağı bulmuş İslam dininin benimsendiği coğrafyalarda kabul gören abecedir. Dünyada Latin abecesinden sonra yazı dili olarak en çok kullanılan yazı sistemidir. Arap abecesi MS 2-4. yüzyıllar arasında aslen Fenike abecesinden türemiş Nebati yazısından gelişmiş olmak ile birlikte günümüze ulaşan en eski yazı örnekleri MS 6. yüzyıla […]

Genel

Uygur Abecesi

Uygur abecesi, çağdaş Türk yazı dillerinden Uygurca’nın yazımı için kullanılan abecedir. Uygurca, 10. yüzyıldan bu yana Arap alfabesi ile yazılmaktadır. 1969-1983 yılları arasında Çin hükümetinin hazırlattığı Uygur Latin abecesi ile yazılmış fakat sonra Uygurca sesleri gösteren ek işaretler ile Arap alfabesine dönülmüştür. Eski Uygur Abecesi  

Genel

Orhun Abecesi

Orhun alfabesi, Göktürk alfabesi, Göktürk abecesi ya da Köktürk alfabesi, Türkçenin metinlerle izlenebildiği tarihi boyunca kullandığı ilk düzenli ve resmî yazı sistemidir. Bu sistem, Eski İskandinav yazıtlarında kullanılmış Runik (Gotça “esrarlı, meçhul”) yazının karakterlerine benzediği için, Avrupa ve Rus Türkoloji literatüründe, Sibirya Run harfleri, Yenisey Run harfleri, Runik alfabe ve Türk Run Yazısı olarak adlandırılmıştır. Göktürklere ait Orhun Yazıtları’nda kullanılmasından ötürü bu adla anılan abecedir. MÖ 200 – MÖ 150 […]