İslâmiyet Sonrası

2. İslâmiyet Sonrası Türk Yazını (10. yy. – 19. yy.)

     2.1 Klâsik Türk Yazını (13. yy. – 19. yy.)

     2.2 Türk Halk Yazını (13. yy. – 19. yy.)

          2.2.1 Anonim Halk Yazını (5/6. yy. – 20. yy.)

 • Manzum Eserler
  Mani, Türkü, Ninni, Tekerleme, Bilmece, Destan, Ağıt
 • Mensur Eserler
  Masal, Atasözü, Deyim, Fıkra, Halk Hikâyeleri, Halk Tiyatrosu (Karagöz ve Hacivat, Orta Oyunu, Meddah)

          2.2.2 Dinî-Tassavuf Halk Yazını (11. yy. – 19. yy.)

 • Manzum Eserler
  İlâhi, Nefes, Nutuk, Deme, Devriye, Şathiye
 • Mensur Eserler
  Fütûvvetname, Gazavatname, Menakıbname, Battalname

          2.2.3 Âşık Tarzı Halk Yazını (8. yy. – 10. yy.) (13. yy. – 19. yy.)

 • Koşma
  Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt
 • Destan
 • Semaî
 • Varsağı