İslâmiyet Öncesi

     1. İslâmiyet Öncesi Türk Yazını (5/6. yy. – 10. yy.)

     1.1 Sözlü Yazın (5/6. yy. – 8. yy.)

  • Destan
    Yaratılış Destanı, Saka Destanları (Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı), Hun-Oğuz Destanı (Oğuz Kağan Destanı, Attilâ Destanı), Göktürk Destanı (Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı), Siyenpi Destanı, Uygur Destanları (Türeyiş Destanı, Mani Dininin Kabulü Destanı, Göç Destanı)
  • Koşuk
  • Sagu
  • Sav

     1.2 Yazılı Yazın (8. yy. – 10. yy.)

  • Nesir (Düz Yazı)
    Orhun-Göktürk Kitabeleri
  • Nâzım (Şiir)