Fecr-i Âti

Abdülhak Hayri
Ahmet Haşim
Ahmet Samim
Ali Canip Yöntem
Ali Faik Ozansoy
Ali Süha Delilbaşı
Cemil Süleyman
Emin Bülent Serdaroğlu
Emin Lami
Enis Behiç Koryürek
Fazıl Ahmet Aykaç
Hamdullah Suphi Tanrıöver
İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
İbrahim Alaettin Gövsa
İzzet Melih Devrim
Mehmet Behçet Yazar
Mehmet Fuad Köprülü
Musahipzade Celâl
Müfit Ratip
Refik Halit Karay
Rıza Tevfik Bölükbaşı
Ruhsan Nevvare
Şahabettin Süleyman
Tahsin Nahit
Yakup Kadri Karaosmanoğlu