Batı Etkisi

3. Batı Etkisindeki Türk Yazını (19. yy. – 20. yy.)

     3.1 Tanzimat Dönemi Türk Yazını (1860 – 1895)

     3.2 Edebiyât-ı Cedîde (Servet-î Fünûn) (1896 – 1901)

     3.3 Fecr-i Âti Yazını (1909 – 1912)

     3.4 Milli Yazın (1911 – 1923)

     3.5 Milli Mücadele Dönemi Yazını (1918 – 1922)

     3.6 Cumhuriyet Dönemi Türk Yazını

          3.6.1 1940 Yılına Kadar Türk Yazını (1923 – 1940)

          3.6.2 Son Dönem Türk Yazını (1940 – günümüz)