Yazar/Şair

Taşlıcalı Yahya

Taşlıcalı Yahya ya da Dukaginzâde Yahyâ (Jahja Dukagjini), 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış Arnavut asıllı Osmanlı askeri ve divan edebiyatı şairidir.

Yaşadığı dönemde Fuzuli’den sonra en büyük mesnevi şairi olarak tanınmıştır. Kanuni’nin emri ile boğdurulan Şehzade Mustafa için yazdığı “Şehzade Mersiyesi”, en ünlü eseridir.

Eserleri

  • Gencine-i Raz
  • Kitab-ı Usul
  • Gülşen-i Envar
  • Yusuf u Züleyha
  • Şah u Geda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir