Yazar/Şair

Emine Semiye Önasya

Emine Semiye Önasya veya Emine Semiye Hanım (d. İstanbul, 28 Mart 1864, ö. 1944), Türk edebiyatçı, öğretmen, kadın hareketi öncüsü.

Meşrutiyet dönemi kadın yazar ve romancılarındandır. Osmanlı İmparatorluğu’nun değişik bölgelerinde eğitimcilik yapmış;yaşamı boyunca çeşitli siyasal ve sosyal faaliyetler içinde yer almıştır. Kadın hareketinin öncü isimlerindendir.

Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa‘nın kızı, ilk Türk romancı Fatma Aliye Hanım ile mantıkçı Ali Sedat Bey’in kardeşidir.

Yazarlığa Hanımlara Mahsus Gazete’de başladı. Gazetenin daimi yazar kadrosunda yer aldı. Bir yandan da Selanik’teki Mütalaa Gazetesi’nin kadınlara mahsus sayfalarının başyazarlığını sürdürdü. Bahçe, Asır, Yeni Asır, Yeni Edirne, Şûrâ-yı Ümmet, Resimli Kitap, Yeni Gazete, Saâdet, Yeni Gazete gibi gazete ve dergilerde öyküler, tefrika romanlar ve pedagoji konusundaki yazılar yayımladı. Eserlerinin çoğu tefrika edilmiş olarak gazete sayfalarında kaldı.

Eserleri

 • Bîkes (roman)
 • Muallime (roman)
 • Sefâlet (roman)
 • Gayyâ Kuyusu
 • Bir Mütehassisenin Tefekkürâtı
 • Terbiye-i Etfâle Ait Üç Hikâye (roman)
 • Hiss-i Rekâbet (roman)
 • Emir Çoban Kızları Yahud İki Kadında Aynı Tâlih: Bağdat Hatun (roman)
 • Dilşâd Sultan (piyes)
 • Selânik Hâtıraları (anı)
 • Hürriyet Kokuları (roman)
 • İktitaf
 • Kalem Tecrübeleri
 • Hülâsa-i İlm-i Hisap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir