1940 Yılına Kadar Türk Yazını

Beş Hececiler
Faruk Nafiz Çamlıbel
Orhan Seyfi Orhon
Halit Fahri Ozansoy
Enis Behiç Koryürek
Yusuf Ziya Ortaç

Yedi Meşaleciler
Yaşar Nabi Nayır
Sabri Esat Siyavuşgil
Cevdet Kudret Solak
Ziya Osman Saba
Kenan Hulusi Koray
Muammer Lütfi
Vasfi Mahir Kocatürk

Garipçiler (Birinci Yeni)
Orhan Veli Kanık
Melih Cevdet Anday
Oktay Rıfat Horozcu

İkinci Yeni
Cemal Süreyya
İlhan Berk
Edip Cansever
Ece Ayhan
Turgut Uyar
Sezai Karakoç
Ülkü Tamer

Toplumsal Gerçekçiler
Kemal Tahir
Orhan Kemal

Diğer
Munis Faik Ozansoy
Ercüment Ekrem Talû