19. yüzyıl

Ahmed Cevdet Paşa – Tarih-i Cevdet, Kısas-i Enbiya, Tevarih-i Hulefa
Âkif Paşa – Tabsıra
Ali – Ayyar Hamza (Les Fourberies de Scorpion)
Bayburtlu Zihnî – Sergüzeştname, Kitâb-ı Hikâye-i Garibe
Dadaloğlu
Dertli
Emine Semiye Hanım
Enderunlu Vasıf – Divan
Ethem Pertev Paşa – Av’avename
Erzurumlu Emrah – Emrah ile Selvi Han
Eşref
Fatma Aliye Hanım
Hüseyin Siret Özsever – Leylâ-i Gürizân
Keçecizade İzzet Molla – Mihnet-i Keşan, Bahar-ı Efkâr, Hâzân-ı Asr
Mütercim Âsım – Burhân-ı Katı, Kâmus
Nâbizade Nâzım – Zehra, Karabibik, Zavallı Kız, Haspa
Sâlih Zeki – Kâmus-u Riyaziyat, Asar-ı Bakiye
Samipaşazade Sezaî – Sergüzeşt, Küçük Şeyler
Seyranî
Süleyman Paşa – Sarf-ı Türkî, Tarih-i Âlem, Mebaniyü’l-inşa
Süleyman Nazif – Malta Geceleri, Batarya ile Ateş, Çal Çoban Çal, İki Dost, Namık Kemal, Mehmed Âkif, Fuzûli
Şanizade – Şanizade Tarihi
Türk Galip – Mutayebat-ı Türkiyye
Yenişehirli Avni – Divan